بایگانی دسته‌ی: آشنایی با نژادهای سگ

آشنایی با نژادهای سگ از نظر تاریخچه ، خواستگاه و محل پیدایش، ویژگیهای ظاهری، فیزیکی و جسمی، طول عمر، ویژگیهای رفتاری و اخلاقی، ایجاد خطر احتمالی برای کودکان، مشکلات نگهداری ، نیازهای بهداشتی، نیازهای تغذیه ای ، بیماری های متداول و شایع و روش های پیشگیری و درمان آنها و سایر نکات و ملاحظات در مورد پرورش و نگهداری از نژادهای مختلف سگ